Firmamızın sunduğu deprem dayanıklılık testi ve kentsel dönüşüm hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Deprem Testi

Türkiye’nin en acı gerçeklerinden biri olan deprem, belirli aralıklarla düşük ya da yüksek şiddetlerle sürekli olarak gözlemlenen bir doğal felakettir. Riskli deprem kuşağı ülkelerinden biri olan Türkiye’de yapıların sağlamlığının önemi oldukça büyüktür. Özellikle de deprem bölgelerinde yer alan eski yapıların varlığı, olası güçlü bir depremde can ve mal kayıplarının yaşanmasına neden olacağından dolayı gerekli tedbirler alınmalı ve bu durumun önüne geçilmelidir. Deprem testi bu amaçla alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi açısından gereklidir. Binanın depreme ne derecede dayanıklı olduğu, meydana gelecek deprem aralıklarına göre binanın göreceği hasarın belirlenmesi ve yapılması gereken işlemlerin neler olduğuna dair planlama yapılabilmesi açısından bu testin yapılması gereklidir.


Deprem Testi Kimler Tarafından Yapılır?

Deprem testi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu testi yapmak için gerekli olan her türlü donanıma sahip olan kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Deprem için test yaptırmak isteyen kişiler, ücretini ödeyerek bu firmalardan test hizmeti alabilirler. Uzun yıllardan beri yapı alanında her türlü hizmeti müşterilerine sağlayan firmamız da bu testi en iyi şekilde yapmaktadır. Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar arasında yer alan firmamızdan bu testi talep etmek için iletişim numaralarımız üzerinden bizimle görüşme sağlayabilirsiniz.

deprem testi fiyatları 2020

Deprem Testi Raporu

Depreme dayanıklılık için test yapılacağı zaman çok farklı süreçlerin varlığı söz konusudur. Basın testleri, direnç testleri ve malzeme kalite testleri gibi farklı testlerin tamamının yapılması ile bina durumunun ne olduğuna dair bilgiler elde edilmektedir. Bu testlerin her biri kendi başına uzmanlık gerektiren ve özel cihazlar ile uygulanan testlerdir. Binaların depreme karşı durumlarının ne olduğunun saptanması amacı ile yapılan testin sonrasında bir de rapor düzenlenmektedir. Bu raporda bina analizi neticesinde ortaya çıkan tüm sonuçlar ayrıntılı olarak yer alır. Deprem için yapılan bu testin raporu resmî belge niteliğindedir ve daha sonra binada yapılacak diğer işlemler için temel dayanak olarak işlevi görmektedir. Firmamız da deprem testi hizmeti vermiş olduğu müşterilerine detaylı olarak test raporu sunmaktadır.


Kentsel Dönüşümde Deprem Testinin Önemi

Test raporu sonucunda depreme dayanıksız olduğu anlaşılan binalar için yapılabilecek iki şey vardır. Bunlardan birisi deprem güçlendirmeleri, diğeri de kentsel dönüşümdür. Deprem güçlendirme maliyet açısından daha ucuz olsa da binanın çehresinin aynı kalmasına ve sıfır bina inşa etmek ile kıyaslandığı zaman daha kısa ömürlü olmasına neden olan bir durumdur. Kentsel dönüşüm ise baştan aşağı binanın ve çevresinin daha modern aynı zamanda da daha sağlam bir hale getirilmesidir. Kentsel dönüşüm işlemine karar verilmesi açısından deprem dayanıklılık testinin önemi büyüktür. Bu testte deprem açısından yapının dayanıksız olduğunun ortaya çıkması durumunda kentsel dönüşüm yapmak mümkündür. Aksi halde kentsel dönüşüm imkanlarından yararlanarak binayı yıkmak söz konusu değildir.


Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Kentsel dönüşüm için öncelikle yapı sahiplerinin en az üçte ikisinin onayı ile bir deprem dayanıklılık testi yapılmalı ve binanın deprem açısından dayanıksız olduğu ispat edilmelidir. Sonrasında ise bu rapor ile kentsel dönüşüm konusunda yetkili olan başkanlıklara başvuru yaparak teşviklerden ve desteklerden yararlanılmalıdır. Yapı sahipleri kendi seçtikleri bir müteahhit ile anlaşarak binalarının yeniden inşa edilmesini sağlayabilirler. Kentsel dönüşüm hizmetleri ve diğer tüm inşaat hizmetleri konusunda uzun yıllardan beri profesyonel hizmetler sunan firmamız, ihtiyaç duyulan her yerde bu hizmetler ile müşterilerini kavuşturmaktadır. Firmamızın sunduğu deprem dayanıklılık testi ve kentsel dönüşüm hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.