Firmamızın Taze ve Sertleşmiş Beton Deneyleri için sunmuş olduğu avantajlı fiyatlardan yararlanmak için bizimle  iletişime geçebilirsiniz.

Taze ve Sertleşmiş Beton Deneyleri

Yapılar inşa edilirken meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi ve kötü niyetli kişilerin sağlam olmayan yapılar yaparak insanların hayatlarını riske atmasının önüne geçilmesi adına devlet tarafından yapılarda uyulması gereken birtakım standartlar belirlenmiştir. Belirlenen bu standartlara yapılarda uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi adına yapılarda çok farklı testler ve değerlendirme işlemleri yapılmaktadır. Yapılarda kontrole tutulan en önemli yapı malzemelerinden biri de betonlardır. Binanın ana yapısını oluşturan betonlarda kullanılan malzemenin kalitesi ve mevcut durumun belirlenmesi açısından taze ve sertleşmiş beton deneyleri yapılmaktadır. Beton deneyleri yalnızca yeni inşa edilen binalarda değil, daha önceden inşa edilmiş olan binalarda da yapılabilir.


Neden Betonlar Üzerinde Deneyler Yapılır?


Yapılarda kullanılan betonlar üzerinde deneyi yapılmasının en büyük nedeni yapı güvenliğinin ve sağlamlığının tesis edilmesidir. Özellikle Türkiye gibi deprem kuşağı ülkesinde yapıların sağlamlığı büyük öneme sahiptir. Bu yüzden de hem yeni inşa edilen binalarda kullanılan betonun standartlara uyup uymadığının belirlenmesi ve hem de daha önceden inşa edilmiş olan yapılarda betonun mevcut durumunun ne olduğunun tespit edilmesi, yapı güçlendirmeye gereksinim duyulup duyulmadığının ortaya çıkarılması açısından beton deneyleri yapılmaktadır. Taze beton deneyleri arasında numune alma, küre tabi tutma, beton sıcaklığının ölçülmesi, çökme deneyi, kıvam sınıfının tespit edilmesi ve hava miktarının belirlenmesi gibi deneyler yapılmaktadır. Sertleşmiş betonlar üzerinde yapılan deneylerden bazıları da şunlardır: Karot alma, yoğunluğun tayin edilmesi, basınç dayanımının tespit edilmesi, beton yaş tespiti.Taze ve Sertleşmiş Beton Deneyleri Kim Tarafından Yapılır?

Binalarda kullanılan betonlardan numune almak ve bu numuneler üzerinde deney yapmak hakkı yapı denetim firmalarına aittir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğrudan yetkilendirilmiş olan bu firmalar taze ve sertleştirilmiş beton deneyleri konusunda her türlü işlemi yapma hakkına sahiptir. Özellikle sertleşmiş betonlar için binaların kırılması ve örnek alınması gereklidir. Bu da son derece dikkat gerektiren bir husustur. Yapı denetim konusunda uzun yıllardan beri her türlü hizmet sağlayan firmamız, hem taze hem de sert betonlar için gereksinim duyulan her türlü testi kısa süre içerisinde yapmaktadır.


Beton Deneylerinin Ücretleri

İnşaat sektöründe yaşanan gelişmeler doğrultusunda yapı denetimi alanında da her geçen gün onlarca yeni firma ortaya çıkmaktadır. Bu durum da fiyatlar konusunda net bir rakamın belirtilmesini olanaksız hale getirmektedir. Betonlarda yapılacak taze ve sertleşmiş beton deneyleri konusunda yapılacak testlerin niteliğine göre fiyat değişiklik göstermektedir. Ayrıca alınacak numune sayısı da bu açıdan önem arz etmektedir. Yapı denetimi konusunda son derece profesyonel hizmetler sunan firmamızdan bu deneyleri en uygun fiyatlar ile alabilirsiniz. Firmamızın sunmuş olduğu avantajlı fiyatlardan yararlanmak ve bu hizmetlere başvuru yapmak için bizimle internet sitemizden ya da internet sitemizde yer alan telefon numaralarımızdan iletişime geçebilirsiniz.